ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ  เป็นเพื่อนกับเราที่ facebook.com    หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  การประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์จากสิ่งของเหลือใช้  
      

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์จากสิ่งของเหลือใช้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่างๆ ของผู้เรียน
มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันกับเพื่อน  ทักษะการเข้าสังคม โดยการใช้ศิลปะสอดแทรกความรู้ เช่น สีสันต่างๆ รูปร่างและรูปทรง  ขนาดที่แตกต่างกันของวัตถุ จำนวนหน่วยนับต่างๆ เป็นต้น
ทำให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกับสาระที่ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์มากมาย และเป็นการพัฒนาศักยภาพโดยรอบด้านการประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์จากสิ่งของเหลือใช้

ผลงานของนักเรียน

ประกาศโดย : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ประกาศ : 2555-11-14
 
นางสาวอรวรรณ เจือจาน
ผู้อำนวยการ
 
ว่าที่ รต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.226.62.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 259,411

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
8/4 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Tel : 0-3452-1492  Fax : 0-3452-1492
Email : pseckanchanaburi@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.