ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ  เป็นเพื่อนกับเราที่ facebook.com      หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี สนับสนุนอาหารกลางวัน 
      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี โดย นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล ผู้ตรวจราชการกรม และนาย ปั้น เปล่งผิว ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะบุคลากร มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์การศ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน e-Classroom 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน e-Classroom สำหรับการศึกษาพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมา และสอบถามโทร. 0-3452-1492 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 12 กุมภาพั
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (ประกาศเลขที่ ๘/๒๕๕๖) ประกาศเลขที่ ๙/๒๕๕๖ 
              ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง  ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที         จำนวน ๑ เครื่อง  (ประกาศเลขท
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง 
     
กิจกรรมวันมาฆบูชา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2556  ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะครู และนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) และนำนักเรียนไปทำบุญที่วัดพระโพธิสั
โครงการสร้างฝันสายใยรักสู่เด็กพิการจังหวัดกาญจนบุรี 
      บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้การสนับสนุน โครงการสร้างฝันสายใยรักสู่เด็กพิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งแรก ในรูปแบบก
โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน รุ่นที่ 1 
      โครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรมครั้งนี้ นายแพทย์อภิชาติ รอดสม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ร่วมการแข่งขันเปตอง งานกีฬากลุ่ม๑...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ร่่วมแข่งขันกีฬา กลุ่ม 1...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ร่่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2557...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่องประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีการศึกษา ...     จำนวนผู้เข้าชม 56 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึก...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ...     จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรวม : การคัดกรองเด็กพิเศษ...     จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม...     จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง
โครงการเพื่อคืนความสุข และสมานฉันท์ตำบลแนงมุด...     จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ให ...
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากรายการตีสิบใ ...
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่บึงฉวาก จังหวั ...
 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ศาลา 60 พรรษา  ...
 
พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม
พิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม  

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงในมูลนิธิคุณพุ่ม วันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2555 ณห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนองค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประทานทุนมาแล้ว 4 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 130 ทุน  ทุนละ 5000 บาท รวม 650,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและความจำเป็นอื่นๆ

โดยในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงในมูลนิธิคุณพุ่ม มีผู้มีเกียรติเข้าร่วมดังนี้

นาง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

นางเบญจวรรณ  เปรมประยูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

และสื่อมวลชนหลายแขนงร่วมงานและทำข่าวพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

 

 
นางสาวอรวรรณ เจือจาน
ผู้อำนวยการ
 
ว่าที่ รต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.187.225
คุณเข้าชมลำดับที่ 199,378

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
8/4 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Tel : 0-3452-1492  Fax : 0-3452-1492
Email : pseckanchanaburi@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.