ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ  เป็นเพื่อนกับเราที่ facebook.com      หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (SAR 2557) 
          โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกร
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ประกาศการใช้ค่าเป้าหมาย ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 
       ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ------------------------------- เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาศูนย
ประกาศรับสมัคร รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา (เอกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) 
      ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา (เอกกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด)รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศภาคม 2558 - 14 มิถุนายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ ประกาศเลขที่ 001/2558 
     
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด จังหวัดกาญจนบุรี 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการอาชาบำบัด สำหรับเด็กออทิสติก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ประธานในพิธี ณ ชมรมกีฬาขี่ม้า กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมการสัตว์ทหารบก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (ครุภัณฑ์ประกอบห้องโสตทัศนศึกษา และครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุด) 
       
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยศูนย์การศึกาาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนผู้พิการ เป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558 เป็นการจัดงานให้กับนักเรียนก่อนงานวันเด็กแห่งชาติทั่วไป 1 วัน เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กกลุ่มนี้และม
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการทั่่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอร...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ยินดีต้อนรับ นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศ รายงานประจำปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (SAR 2557)...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคพระราชทาน...     จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง
การนิเทศติดตามประเมินภายในโดยต้นสังกัด ศูนย์ฯอำนาจเจริญ...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ใบสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม...     จำนวนผู้เข้าชม 770 ครั้ง
การสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์...     จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ให ...
 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากรายการตีสิบใ ...
 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่บึงฉวาก จังหวั ...
 ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ ศาลา 60 พรรษา  ...
 
กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม/โครงการ  
สัมภาษณ์โดย สทท.11 จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง โครงการอาชาบำบัด


สัมภาษณ์โดย สทท.11 จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการทอดผ้าป่าสามัคคี

 
นางสาวอรวรรณ เจือจาน
ผู้อำนวยการ
 
ว่าที่ รต.หญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
รองผู้อำนวยการฯ
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.50.90
คุณเข้าชมลำดับที่ 256,027

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี
8/4 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Tel : 0-3452-1492  Fax : 0-3452-1492
Email : pseckanchanaburi@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.